1 module iz;
2 
3 public
4 {
5   import
6     iz.classes, iz.containers, iz.enumset, iz.logicver, iz.memory,
7     iz.observer, iz.properties, iz.referencable, iz.rtti, iz.serializer,
8     iz.streams, iz.strings, iz.sugar, iz.types;
9 }
10