shNone

defines the FileStream share modes.

int shNone;

Meta